Románica/Romanesque     Románica - detalle/Romanesque - detail     Románica - Estudio/ Romanesque - Study     Lanzador de cuchillos/ Knife thrower     Knife Thrower - Detail    
Pequeña bailarina con tutú blanco I     Pequeña bailarina 02     Pequeña bailarina 01     Estudio para K01     Mañana de Agosto